CATERING SOKI NA EVENTY

Odpowiedzialny partner do realizacji eventów
NASZA OFERTA REALIZACJE

Specjaliści sokowi
Partnerzy eventowi
Pasjonaci zdrowia

Zleć nam wyciśnięcie soku na Twoim evencie!

WYCISKAMY
W CAŁEJ POLSCE
ZAPEWNIAMY
ZDROWY CATERING
UROZMAICAMY
EVENTY

Z nami impreza, wydarzenie, event
będą owocne!

Oryginalny pomysł na imprezę

Zapewniamy świeżą atmosferę podczas Twojego wydarzenia, żebyś mógł poczuć się "konstruktywnie, rzetelnie i owocnie".
Z nami współpraca i impreza sokowa będzie owocna!

Catering sokowy

Wspólnie wypracujemy optymalny budżet Twojego eventu, tylko chciejmy rozmawiać 🙂

Juice Bar Event

Urozmaicamy menu sokami i koktajlami na imprezach, wydarzeniach i eventach.

Event sokowy

Zapewniamy udaną realizację wydarzenia, wzbogacając go o świeży, lifestylowy charakter.

Poznaj nasz cennik

Poznaj nasz cennik

Podaj nam Swojego e-maila, na który otrzymasz nasz cennik i bardziej szczegółową ofertę.[recaptcha]


Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nego po­wy­żej ad­resu e-mail przez Owocni Spółdzielnię Socjalną z sie­dzibą w Głownie (95-015), przy ulicy Sikorskiego 45/49, pod nu­me­rem 15/15 w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, w tym rów­nież w celu mar­ke­tingu bez­po­śred­niego.

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie drogą elek­tro­niczną, na po­dany po­wy­żej ad­res e-mail, in­for­ma­cji han­dlo­wych wy­sy­ła­nych przez Owocni Spółdzielnię Socjalną z sie­dzibą w Głownie (95-015), przy ulicy Sikorskiego 45/49, pod nu­me­rem 15/15, w imie­niu wła­snym oraz na zle­ce­nie in­nych osób.

Mamy zdrowe podejście!

Zaufali nam


Poznaj zakres naszych usług. Zobacz nasze realizacje cateringu sokowych eventów i dowiedź się w czym się specjalizujemy.

Zleć nam wyciśnięcie soku na Twoim evencie!

Bezpłatnie wycenimy catering sokowy na Twoją imprezę.